Sondowania statyczne CPTu, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,  badania geotechniczne, nadzór geologiczny
i geotechniczny inwestycji

     
 
 Kontakt:

Michał Wąchała
   tel. 509-794-533
   e-mail: mwgeo@mwgeo.pl     

Krzysztof Wojdyła:
   tel. 694-623-676
   e-mail: kww.geo@gmail.com

 

O Firmie

Jesteśmy dwuosobowym zespołem geologów świadczących usługi z dziedziny geologii, geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii o kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym. Posiadamy uprawnienia geologiczne w kategorii Vl, Vll, a także uprawnienia górnicze nadane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.

Specjalizujemy się szczególnie w trudnych, skomplikowanych i wymagających zagadnieniach, takich jak:

- dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla terenów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi

- dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla skomplikowanych i złożonych warunków gruntowych przy projektowanym głębokim posadowieniu

- badania hydrogeologiczne dla inwestycji zlokalizowanych w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych- dotyczy to zwolnienia z zakazów określonych w art. 176 ust 1 Ustawy Prawo Wodne.

- nadzory geologiczne i geotechniczne przy wierceniach rdzeniowanych.

Posiadamy własny sprzęt do badań terenowych, na który składa się:

- zestaw do wierceń udarowych RKS z próbnikami okienkowymi

- zestawy do wierceń ręcznych

- sonda dynamiczna lekka (DPL)

- sonda statyczna CPTu na podwoziu gąsienicowym

- zestaw do próbnych pompowań hydrogeologicznych do wykonywania polowych badań współczynnika filtracji warstw podłoża gruntowego

- zestaw rur piezometrycznych i próbników do poboru prób wody gruntowej

- próbniki do poboru prób gruntu typu „NNS” (próby kategorii A, klasa jakości 1-2)

- lekka płyta dynamiczna Zorn ZFG 3.0

- płyta statyczna (sztywna) VSS

- penetrometr tłoczkowy.

Wszystkie prace projektowe, terenowe i dokumentacyjne wykonujemy osobiście, co gwarantuje wysoką jakość dokumentacji końcowej.

Osoby posiadające uprawnienia zawodowe w wymienionych powyżej kategoriach wykonują w naszej firmie osobiście wszystkie zadania związane z całym cyklem badań geologicznych i geotechnicznych, na który składa się:

- przygotowanie oferty i wycena prac

- określenie potrzebnego zakresu z uwzględnieniem specyfiki zadania i charakterystyki obiektu

- przygotowanie sprzętu terenowego

- przeprowadzenie prac terenowych w niezbędnym zakresie

- pobór prób i badania laboratoryjne

- analiza wyników i bieżąca modyfikacja założonego i zaprojektowanego zakresu prac terenowych w zależności od uzyskiwanych wyników

- opracowanie końcowej dokumentacji

- współpraca końcowa z Projektantem i Konstruktorem obiektu.

Organizacja taka zapewnia najwyższy poziom wykonania prac geologicznych i geotechnicznych dostosowanych do konkretnego zadania i potrzeb Inwestora i Konstruktora obiektu.


Wykonujemy oferowane usługi na terenie całego kraju, a badania terenowe prowadzimy bez względu na porę roku.

Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo za przystępną cenę i w krótkich terminach realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.