Sondowania statyczne CPTu, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,  badania geotechniczne, nadzór geologiczny
i geotechniczny inwestycji

     
 
 Kontakt:

Michał Wąchała
   tel. 509-794-533
   e-mail: mwgeo@mwgeo.pl     

Krzysztof Wojdyła:
   tel. 694-623-676
   e-mail: kww.geo@gmail.com

 

Talerze ślimakowe o średnicy 270 mm z pilotami ślimakowymi PSL130

Posiadam do sprzedaży 2 szt. Talerzy ślimakowych o średnicy 270 mm z pilotami ślimakowymi PSL130, połączenie na sześciokącie 36 mm. Talerze ślimakowe są nowe, nie używane, produkcja Bipromasz Sp. z o.o. Sp. k., wyprodukowane w 2019 r.

Szczegółowe wymiary podaję na zamieszczonym szkicu technicznym.

Osprzęt ten nadaje się do wiercenia otworów o dużej średnicy, lub jako piloty świdrów spiralnych (szneków) do wierceń geotechnicznych, palownic, itp....

Cena – 1200 zł/szt.  netto.
Cena wyjściowa do negocjacji.

Sprzedaż na podstawie faktury VAT.

Zdjęcie oferowanego osprzętu znajduje się poniżej.

 

    

 

Szkic techniczny-talerze slimakowe 270mm