Sondowania statyczne CPTu, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,  badania geotechniczne, nadzór geologiczny
i geotechniczny inwestycji

     
 
 Kontakt:

Michał Wąchała
   tel. 509-794-533
   e-mail: mwgeo@mwgeo.pl     

Krzysztof Wojdyła:
   tel. 694-623-676
   e-mail: kww.geo@gmail.com

 

Doświadczenie

Posiadamy niezbędne uprawnienia zawodowe wydane przez Ministra Środowiska i Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie w następujących kategoriach:

- Uprawnienia geologiczne kategorii Vll- ustalanie warunków geologiczno- inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych, oraz budownictwa wodnego.

- Uprawnienia geologiczne kategorii Vl- ustalanie warunków geologiczno- inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektów budowlanych, w tym zakładów górniczych i budownictwa wodnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji, oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, a także składowania odpadów na powierzchni.

- Uprawnienia osoby niższego dozoru ruchu specjalności geologicznej i hydrogeologicznej w zakładach wykonujących roboty geologiczne techniką wiertniczą- wykonywanie wierceń geologiczno- inżynierskich i sejsmicznych.

Posiadamy również dyplomy Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.