Sondowania statyczne CPTu, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,  badania geotechniczne, nadzór geologiczny
i geotechniczny inwestycji

     
 
 Kontakt:

Michał Wąchała
   tel. 509-794-533
   e-mail: mwgeo@mwgeo.pl     

Krzysztof Wojdyła:
   tel. 694-623-676
   e-mail: kww.geo@gmail.com

 
Wiercenie udarowe próbnikami okienkowymi RKS i sondowanie dynamiczne DPL
 


Sondowania statyczne CPTU
 


Lekka płyta dynamiczna ZORN ZFG 3.0

 


Płyta sztywna VSS
 


Próbne pompowania hydrogeologiczne i dokumentowanie
 


Wiercenie mechaniczne świdrami spiralnymi

 


Geofizyka