Sondowania statyczne CPTu, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,  badania geotechniczne, nadzór geologiczny
i geotechniczny inwestycji

     
 
 Kontakt:

Michał Wąchała
   tel. 509-794-533
   e-mail: mwgeo@mwgeo.pl     

Krzysztof Wojdyła:
   tel. 694-623-676
   e-mail: kww.geo@gmail.com

 

Sonda statyczna CPTu ENVI na urządzeniu Pagani TG63-200

Na początku 2017 r. firma nasza zakupiła sondę statyczną CPTU ENVI szwedzkiej firmy Environmental Mechanics AB, a od roku 2019 zestaw ten jest instalowany na samojezdnym urządzeniu na podwoziu gąsienicowym Pagani TG63-200 produkcji włoskiej.

Inwestycja w nowe urządzenie włoskiej firmy Pagani pozwoliła na bardziej dokładne, niezawodne i szybsze wykonywanie sondowań statycznych w każdym terenie.

Moduł sondujący ENVI stanowi trójkanałowa sonda statyczna CPTU z inklinometrem, czujnikiem głębokości, końcówką sondującą Memocone z transmisją kablową i równoczesnym zapisem danych pomiarowych w pamięci wewnętrznej sondy. Sonda statyczna montowana jest na samojezdnym urządzeniu na podwoziu gąsienicowym Pagani TG63-200 o maksymalnej sile wciskającej 200 kN (20 ton), a maksymalna siła wyciągania to 240 kN (24 tony).

Dodatkowo zakupiona sonda posiada możliwość rozbudowania o moduł sejsmiczny do wykonywania testów SCPTU.

W trakcie pomiaru wyniki prezentowane są w czasie rzeczywistym na ekranie komputera, co pozwala na bieżąco reagować osobie sprawującej nadzór nad pracami terenowymi, np. określić na bieżąco docelową głębokość sondowania (kontynuować sondowanie poniżej projektowanej głębokości, aż do gruntu “nośnego”, lub skrócić głębokość sondowania w przypadku osiągnięcia zamierzonego celu). 

Stosowana w trakcie pomiaru jest transmisja kablowa z równoczesnym zapisem danych w pamięci wewnętrznej sondy. Pamięć sondy umożliwia wykonanie 500 m sondowań bez konieczności odczytywania danych.

System mierzy następujące parametry:

- qc- opór na stożku [MPa]

- fs- tarcie na tulei [MPa]

- U2 – ciśnienie porowe [MPa]

- Rf – współczynnik tarcia Rf = fs/qc *100 [%]

- inklinacja (z możliwym podglądem w czasie rzeczywistym)

- test dyssypacji (krzywa rozproszenia/rozkładu ciśnienia) na określonej, zadanej głębokości

Parametry trójkanałowej sondy statycznej CPTU Envi ze stożkiem Memocone

Klasa dokładności – 1 zgodnie z ISO 22476-1

Parametr

Opór na stożku (qc)

Tarcie na tulei

(fs)

Ciśnienie porowe (U2)

Inklinometr

Dokładność

0,01% FSO

0,05% FSO

0,05% FSO

20°

Rozdzielczość

0,003% FSO

0,003% FSO

0,003% FSO

Współczynniki powierzchni netto

0,68

0,005

--

--

gdzie:

FSO- pełnego zakresu skali (Full Scale Output)

Sonda Envi-Pagani TG63-200_2       

Trójkanałowa sonda statyczna CPTU ENVI ze stożkiem elektrycznym Memocone jest to wysokiej jakości i bardzo dużej precyzji urządzenie opracowane w celu spełnienia standardów dla szwedzkich sond CPT i CPTU, które są najbardziej wymagającymi na świecie. Spełnia ona także i przekracza najwyższą klasę dokładności w zalecanej procedurze testowej dla CPTU zgodnie z definicją zawartą w normie ISSMGE 1998 (International Reference Test Procedure for Cone Penetration Test (CPT) and the Cone Penetration Test with pore pressure CPTU, Rotterdam).

Sondowanie statyczne CPT i CPTu gruntów jest podstawowym badaniem polowym gruntów wykonywanym w krajach Unii Europejskiej. Wyniki sondowań CPT i CPTu można stosować do obliczeń i wytycznych zawartych w normach europejskich „Eurokod” mających status Polskiej Normy. Zaletami metody sondowania statycznego CPT nad tradycyjnymi metodami badań geotechnicznych, tj. kombinacji wierceń, pobierania próbek gruntu i ich badań laboratoryjnych są:

- ciągły pomiar parametrów gruntu na całej długości profilu sondowania,

- wykonanie pomiaru „in situ”,

- szybkość uzyskania wyników badań - parametrów geotechnicznych gruntu,

- powtarzalność i wysoki stopień zgodności danych uzyskanych z sondowań.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług nową sondą statyczną CPTU ENVI na urządzeniu Pagani TG63-200