Sondowania statyczne CPTu, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, projekty robót geologicznych, dokumentacje hydrogeologiczne,  badania geotechniczne, nadzór geologiczny
i geotechniczny inwestycji

     
 
 Kontakt:

Michał Wąchała
   tel. 509-794-533
   e-mail: mwgeo@mwgeo.pl     

Krzysztof Wojdyła:
   tel. 694-623-676
   e-mail: kww.geo@gmail.com

 

Dane Firmy:

"MW-GEO" Usługi Geologiczno - Projektowe
os.2 Pułku Lotniczego 18/17
31-868 Kraków

Pracownia geologiczna:

ul. Stoczniowców 3, piętro II, pok. 24
30-709 Kraków

Dane kontaktowe:


Michał Wąchała

tel. 509-794-533

e-mail: mwgeo@mwgeo.pl            

            michal.mwgeo@gmail.com


Krzysztof Wojdyła

tel. 694-623-676

e-mail: kww.geo@gmail.com